Veteriner Fakültesi
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
Veterinerlik Parazitoloji Ana Bilim Dalı

İstanbul üniversitesi Veteriner Fak.Avcılar Yerleşkesi 34320 Avcılar-İST Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2124737070 17034

akkayaistanbul.edu.tr