Veteriner Fakültesi
Fakülte Dekanlığı

2124737070 17003

ayla.oztorunistanbul.edu.tr