Veteriner Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Veterinerlik Cerrahi Ana Bilim Dalı

İstanbul üniversitesi Veteriner Fak.Avcılar Yerleşkesi 34320 Avcılar-İST Klinik Bilimler Bölümü

aynur.demiristanbul.edu.tr