Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ulaştırma Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar /İSTANBUL

(212) 247 37 07 17920

cankat.tanriverdiistanbul.edu.tr