Veteriner Fakültesi
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
Veterinerlik Parazitoloji Ana Bilim Dalı

İstanbul üniversitesi Veteriner Fak.Avcılar Yerleşkesi 34320 Avcılar-İST Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

(212) 247 37 07 17059

efilistanbul.edu.tr