Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilimdalı

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi Ek Bina B Blok Kat:5 Avcılar /İSTANBUL

(212) 247 37 07 18038

fatihadiguzel1istanbul.edu.tr