Veteriner Fakültesi
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
Veterinerlik Patoloji Ana Bilim Dalı

İstanbul üniversitesi Veteriner Fak.Avcılar Yerleşkesi 34320 Avcılar-İST Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

2124737070 17084

gulcuistanbul.edu.tr