Veteriner Fakültesi
Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

2124737070 17188

meral.senistanbul.edu.tr