Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Telekomünikasyon Anabilimdalı

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi Ek Bina B Blok Kat:5 Avcılar /İSTANBUL

(212) 247 37 07 17890

oakbulutistanbul.edu.tr