Veteriner Fakültesi
Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
veterinerlik Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı

İstanbul üniversitesi Veteriner Fak.Avcılar Yerleşkesi 34320 Avcılar-İST Besin Gıda Hijyeni Bölümü

(212) 247 37 07 17241

oarunistanbul.edu.tr


Verdiği Dersler