Mühendislik Fakültesi
Fakülte Dekanlığı

2124737070 17520

okeskinistanbul.edu.tr