Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Geoteknik Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar /İSTANBUL

(212) 247 37 07 17950

oseristanbul.edu.tr