Veteriner Fakültesi
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
Veterinerlik Viroloji Ana Bilim Dalı

İstanbul üniversitesi Veteriner Fak.Avcılar Yerleşkesi 34320 Avcılar-İST Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

ozge.aydinistanbul.edu.tr