Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Yerfiziği Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar /İSTANBUL

2124737070 17859

ozlemmistanbul.edu.tr