Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektronik Anabilimdalı

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi Ek Bina B Blok Kat:5 Avcılar /İSTANBUL

2124737070 17896

sedat.kilincistanbul.edu.tr