Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Mekanik Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar /İSTANBUL

2124737070 17938

temuristanbul.edu.tr