Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Telekomünikasyon Anabilimdalı

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi Ek Bina B Blok Kat:5 Avcılar /İSTANBUL

1214737070 17711

yhekimistanbul.edu.tr