Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Telekomünikasyon Anabilimdalı

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi Ek Bina B Blok Kat:5 Avcılar /İSTANBUL

(121) 147 37 07 17711

yhekimistanbul.edu.tr