Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Geoteknik Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar /İSTANBUL

2124737070 17950

zakbayistanbul.edu.tr