Veteriner Fakültesi
Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
Veterinerlik Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Veteriner Fak.Avcılar Yerleşkesi 34320 Avcılar-İST Besin Gıda Hijyeni Bölümü

(212) 473 70 70 17182

aliaydiniuc.edu.tr


Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Doktora