Veteriner Fakültesi
Fakülte Dekanlığı

(212) 473 70 70 17003

ayla.oztorunistanbul.edu.tr