Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Üroloji Ana Bilim Dalı

(212) 241 43 00 21729

bulent.onalistanbul.edu.tr