Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı

(212) 241 43 00 22277

drozturkistanbul.edu.tr


Verdiği Dersler