Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Üroloji Ana Bilim Dalı

emin.ozbekistanbul.edu.tr