Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
Temel İşlemler ve Termodinamik Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 34320 Avcılar /İSTANBUL

(212) 247 37 07 17678

erolinceistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Rektör Yardımcısı Rektörlük 23/07/2018 23/07/2021
Müdür Spor Bilimleri Fakültesi 18/01/2019
Vekil Dekan Spor Bilimleri Fakültesi 18/01/2019
Yönetim Kurulu Üyesi Proje ve Teknoloji Ofisi
Rektörlük
18/01/2019 18/01/2022
Fakülte Kurulu Üyesi Spor Bilimleri Fakültesi 27/04/2018 27/04/2021