Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Üroloji Ana Bilim Dalı

fahri.ilkiistanbul.edu.tr