Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik Tesisleri Anabilimdalı

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi Ek Bina B Blok Kat:5 Avcılar /İSTANBUL

fatih.atalariuc.edu.tr