Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektrik Tesisleri Anabilimdalı

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi Ek Bina B Blok Kat:5 Avcılar /İSTANBUL

(212) 247 37 07 17896

fatih.atalaristanbul.edu.tr