Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı

(212) 414 30 00 22112

fatma.ozlenistanbul.edu.tr