Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

(212) 241 43 00 22868

gokhan.ipekistanbul.edu.tr