Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı

(212) 241 43 00 22376

ilvanistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Bilim Dalı Başkanı Jinekopatoloji Bilim Dalı
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
17/11/2017 17/11/2020