Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı

(212) 241 43 00 21853

iusluistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Senatör Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 02/08/2018 02/08/2021
Bilim Dalı Başkanı Radyofarması Bilim Dalı
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
25/10/2016 25/10/2019