Mühendislik Fakültesi
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Yerfiziği Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar /İSTANBUL

(212) 247 37 07 17873

meldakdistanbul.edu.tr