Mühendislik Fakültesi
Fakülte Dekanlığı

(212) 473 70 70 17520

okeskinistanbul.edu.tr