Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüsrti Mühendisliği Bölümü Ek Bina A Blok Kat: 5 34320 Avcılar /İSTANBUL

omer.algorabiistanbul.edu.tr