Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Adli Tıp Ana Bilim Dalı

omer.gevsemezogluistanbul.edu.tr