Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

osman.simsekistanbul.edu.tr