Rektörlük
İdari Teşkilat
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

(212) 404 03 00 19553

pamuk.acariuc.edu.tr