Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
Temel İşlemler ve Termodinamik Ana Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 34320 Avcılar /İSTANBUL

(212) 247 37 07 17679

selinsistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Gıda Antioksidanları Ölçümü Uygulama ve Araştırma Merkezi
Rektörlük
09/04/2019 09/04/2022