Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

(212) 241 43 00 21587

seniz.aydinistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Başhekim Yardımcısı Başhekimlik
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
16/07/2018