Rektörlük
İdari Teşkilat
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

(212) 404 07 20 19551

sibel.ozsoysaliuc.edu.tr