Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Üroloji Ana Bilim Dalı

sinharib.citgezistanbul.edu.tr