Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Üroloji Ana Bilim Dalı

ugur.aferinistanbul.edu.tr