Orman Fakültesi
Fakülte Dekanlığı

(212) 338 24 00 25220

yavuz.kilicistanbul.edu.tr